Synlig reparasjon / Visible mend
Lær å reparere dine slitte favorittklær, så de blir superkule